Kadry i płace

W ramach świadczenia  dla Państwa usług kadrowo - płacowych wykonujemy następujące czynności:

  • prowadzenie akt osobowych
  • przygotowanie umów o pracę, umów cywilno - prawnych, świadectw pracy
  • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • pełna obsługa procesu zatrudniania cudzoziemców
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń , o dzieło
  • wyliczanie urlopów, wynagrodzenia za czas choroby, odpraw , ekwiwalentów
  • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA i przesyłanie ich do ZUS 
  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od płac
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 4R i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie deklaracji  PIT 11 dla pracowników, przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego

 

Dłoń na tle ikon w powietrzu