Podatkowa księga przychodów rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej księgi przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

  • kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT wraz z plikiem JPK
  • miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego
  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT 36 lub PIT 36L
  • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

 

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

 

Praca przy kalkulatorze, dokumentach i laptopie