Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

  • kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT wraz z plikiem JPK
  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT 28
  • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

 

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych