Księgi handlowe

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczej
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT wraz z plikiem JPK
 • miesięczne lub kwartalne rozliczenie podatku dochodowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych- bilans, rachunek zysków i strat informacja dodatkowa
 • bieżąca kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, sporządzanie potwierdzeń sald
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT 8
 • sporządzanie  wszelkiego rodzaju zestawień finansowych i informacji w zależności od potrzeb
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

 

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

 

Księgi handlowe