Usługi podatkowe

  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • ustalanie wysokości zaliczek podatku dochodowego
  • sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędu Skarbowego wszystkich obowiązkowych deklaracji podatkowych (VAT,PIT,CIT i innych)
  • bieżąca informacja o wysokości podatków
  • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli skarbowych
  • sporządzanie deklaracji VAT-UE
  • roczne rozliczenia podatków osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-38 itd.)

 

Kobieca ręka podpisująca dokumenty